Monthly Archives: July 2013

Sakshaug gamle kirke

Sakshaug«Gammelkjerka» har en lang og omskiftelig historie. Deler av kirken er bygget midt på 1100-tallet, og koret skal ha blitt innviet av erkebiskop Øystein i 1184. Den utypiske beliggenheten i en skråning kan kanskje forklares med at kirka ble bygd over et gammelt helligsted.

Kirka gikk ut av bruk i 1871, da nye Sakshaug kirke ble vigslet. Etter at stein og tre fra kirka var blitt brukt til bygningsmaterialer andre steder i bygda ble kirkeruinen overdratt til fortidsminneforeningen i 1873. Kirka ble restaurert 1910-58 etter å ha stått uten tak og interiør siden 1873.

Altertavle og prekestol er utført i 1640-årene av trondheimskunstnerne Johan Bilthugger og Johan Contrafeier. Interiøret for øvrig er fra restaureringen. De tre støttemurene ble satt opp for å bremse utglidningen av sørveggen, antagelig allerede i middelalderen. Kirkemuren har ellers mange interessante detaljer: merker, portalene, små hoder og en iøynefallende Sheela-Na-Gig-figur på nordportalen.

Kirka er meget populær som bryllups- og konsertkirke i sommerhalvåret.

Advertisements

Hustad kirke

2013-05-07 17.22.35Hustad kirke ligger flott i landskapet ved gården Hustad, som var høvdingsete før 1100. Kirka ble bygd på 1150-tallet og ble ferdigstilt omkring 1165. Den er den minste av de bevarte middelaldersteinkirkene i Trøndelag. Kirka gikk ut av bruk da Heggstad kirke sto ferdig i 1887.

Kirka ble ombygd i 1650, og fikk da benker, galleri og prekestol. Altertavla kom i 1702 og samtidig ble hele interiøret malt. En liten oppussing i 1842 endret ikke så mye, og da kirka i 1888 ble overdratt til Fortidsminneforeningen som en gave, var det karakteristiske barokkinteriøret nokså intakt. Slik sett er kirka et vitnesbyrd om flere århundrers skiftende bruk.

Laftegjerdet («kjerkplanken») er det eneste av sitt slag i Trøndelag.