Sakshaug gamle kirke

Sakshaug«Gammelkjerka» har en lang og omskiftelig historie. Deler av kirken er bygget midt på 1100-tallet, og koret skal ha blitt innviet av erkebiskop Øystein i 1184. Den utypiske beliggenheten i en skråning kan kanskje forklares med at kirka ble bygd over et gammelt helligsted.

Kirka gikk ut av bruk i 1871, da nye Sakshaug kirke ble vigslet. Etter at stein og tre fra kirka var blitt brukt til bygningsmaterialer andre steder i bygda ble kirkeruinen overdratt til fortidsminneforeningen i 1873. Kirka ble restaurert 1910-58 etter å ha stått uten tak og interiør siden 1873.

Altertavle og prekestol er utført i 1640-årene av trondheimskunstnerne Johan Bilthugger og Johan Contrafeier. Interiøret for øvrig er fra restaureringen. De tre støttemurene ble satt opp for å bremse utglidningen av sørveggen, antagelig allerede i middelalderen. Kirkemuren har ellers mange interessante detaljer: merker, portalene, små hoder og en iøynefallende Sheela-Na-Gig-figur på nordportalen.

Kirka er meget populær som bryllups- og konsertkirke i sommerhalvåret.

Advertisements

Tagged: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: