Om oss

Foto: Grethe B. MyrabakkFortidsminneforeningen ble stiftet som Foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring i 1844.

Foreningen er en frivillig medlemsorganisasjon som kjemper for at vi skal ta vare på verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, slik at kommende generasjoner også skal kunne glede seg over dem. Vi er myndighetenes vaktbikkje og tar på oss pådriverrollen i kulturminnevernet.

Foreningen eier 40 kulturminner i Norge, blant dem en rekke stavkirker: Borgund stavkirke, Hopperstad stavkirke, Urnes stavkirke.

I Trøndelag eier vi blant annet prestegårdsfjøset i Leksvik, Olavsstøtta på Stiklestad, Steinvikholmen, ruinene på Tautra, Munkeby og Rein, og kirkene Logtun, Hustad og gamle Sakshaug. Dertil også to bygårder i Røros.

Erfaringene som eier av fredede bygninger gir erfaring og ekspertise som kommer andre til gode. Gammel og ny kunnskap formidles gjennom foreningens publikasjoner og aktiviteter.

Fortidsminneforeningen har 7500 medlemmer, og er basert på personlig medlemskap, men også kommuner, institusjoner, foreninger og andre former for sammenslutninger er velkomne som medlemmer. Tidligere har foreningen hatt direktemedlemmer og fylkesavdelinger, men fra 2011 ble det innledet en ny strategi med lokallag.

Vi har prioritert å etablere lag i de bygdene der foreningen har eiendommer, men i prinsippet over hele Norge. I vårt fylke er det lokallag i Namdal, Sparbu, Leksvik, Inderøy og Sør-Innherred.

Lokallaget i Inderøy ble etablert i desember 2012, og det første styret ble valgt i februar 2013. Sissel Norum er leder, og de øvrige styremedlemmene er Ellen Giskås, Morten Olsen Haugen, Aud Karin Holmern, Geir Jørstad og Ivar Vatn.  Lokallaget er fremdeles i startfasen. De viktigste arbeidsoppgavene våre er

  • å ivareta løpende guiding, bruk og vedlikehold av kirkene
  • å utrede behovet for større vedlikeholdsarbeider
  • å informere inderøyningene om foreningens rolle for kirkene, og verve flere medlemmer
  • å lage nye brosjyrer og informasjonstavler ved kirkene

Kirkene eies av Fortidsminneforeningen sentralt, mens lokallaget i Inderøy har ansvar for det daglige tilsynet, bruken og vedlikeholdet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: